Memoria Națională

Recuperarea patrimoniului cultural scris

Este un proiect strategic, de recuperare a patrimoniului cultural scris și de reconstituire a istoriei culturii naționale, derulat de Biblioteca Națională a României în parteneriat cu Asociația Free Miorița, Departamentul de Iradieri Tehnologice IRASM din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” și FAN Courier.

 

logo Biblioteca Națională
logo Free Miorița
logo IFIN HH Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering
logo Fan Courier

\\ Context

Biblioteca Naţională a României este păstrătoarea memoriei documentare naţionale, prin funcţia sa specifică, unică la nivel naţional, de a colecta, a prezerva, a organiza şi a comunica patrimoniul naţional scris, în toate formele sale de manifestare.

Patrimoniul documentar al Bibliotecii Naţionale a României se caracterizează prin volumul mare şi diversitatea tipologiei documentare, fiind structurat în patru mari categorii: colecții curente, depozit legal fond intangibil, colecţiile speciale şi fondurile destructurate.

 

\\ Ce sunt Fondurile Destructurate?

0 unități bibliografice
0 depozite
0 m² suprafață depozite

 

Fondurile destructurate sunt acele fonduri intrate în colecțiile Bibliotecii, încă de la reînființarea sa în 1955, pentru care, din motive obiective, nu au putut fi menținute organizarea și conservarea conform tuturor regulilor biblioteconomice și care au crescut constant de-a lungul timpului.

Principala cauză a acestei stări de fapt a fost absența unei infrastructuri corespunzătoare misiunii sale patrimoniale - un sediu adecvat, resursele financiare și umane necesare. În perioada 1955 – 1989, Biblioteca Națională a fost nevoită să folosească un total de 59 de sedii, în București și în țară, pentru a-și muta și depozita colecțiile, în cea mai mare parte improprii acestei destinații.

Aceste fonduri sunt formate, în principal, din colecții curente, depozit legal, colecții din secția de rezerve și dublete a Bibliotecii Centrale de Stat (de exemplu publicații venite prin schimb internațional), dar și din donații interne din perioada comunistă (de exemplu de la Biblioteca Academiei Române) și postcomunistă (donații din Germania, SUA etc.), publicaţii rezultate în urma unor confiscări de la instituţii şi persoane și a unor reorganizări de instituţii, inclusiv biblioteci.

\\ Ce am făcut până acum?

Proiectul de reintroducere în circuit a acestor fonduri destructurate a început în februarie 2022, sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Adrian Cioroianu (manager BNaR), Ileana Şerbănescu (şef serviciu Depozit Legal), Claudia Lungu (bibliotecar) şi, totodată, cu sprijinul partenerilor Bibliotecii, Asociaţia „Free Mioriţa”, Centrul de Iradieri Tehnologice „IRASM”, precum şi FAN Courier. Până în prezent au fost igienizate peste 11 tone de fonduri destructurate, în peste 1000 de ore de activitate.

Prin eforturile actuale, în lipsa unor resurse adecvate, se poate asigura un volum de 2 tone pe lună de publicații igienizate.

\\ Ce ne dorim?

Să creștem volumul de lucru prin alocarea de resurse umane, financiare și tehnice, astfel încât în următorii 5 ani să recuperăm documente din 7 depozite din cele 14 care conțin fonduri destructurate de peste 4.430.000 de unități bibliografice.

\\ Activități

PRESELECȚIE U.B.

Angajații Bibliotecii Naționale fac o prioritizare a publicațiilor care urmează să fie igienizate.

IGIENIZARE PRIMARĂ

Voluntarii Free Miorița fac o igienizare primară prin aspirarea suprafețelor de praf și mucegai.

PREGĂTIRE TRANSPORT

Voluntarii Free Miorița ambalează, cântăresc, paletizează și inventariază publicațiile pentru decontaminare.

MANIPULARE

Angajații BNaR, voluntarii Free Miorița cât și partenerul de logistică FAN Courier asigură manipularea publicațiilor paletizate.

TRANSPORT

Asigurat de FAN Courier în regim de siguranță atât dinspre BNaR către Departamentului de Iradieri Tehnologice IRASM din cadrul INFIN-HH, cât și returul publicațiilor decontaminate.

ANALIZĂ

Publicațiile sunt analizate pentru conformitate cu standardele și tiparele Departamentului de Iradieri Tehnologice IRASM (dimensiune și greutate).

IGIENIZARE PRIN IRADIERE

Unitățile sunt supuse procesului de iradiere cu Cobalt60, în urma căruia sunt eliminate organismele vii (bacterii și fungi toxici), ca apoi să poată fi manevrate în condiții de siguranță.

\\ Procese biblioteconomice de integrare a fondurilor destructurate

Conservarea colecțiilor:

desprăfuirea și aranjarea la raft. Desprăfuirea este o operație în cadrul procesului de conservare a publicațiilor care se poate realiza manual, automatizat sau semi-automatizat cu dispozitive specifice de diverse tipuri și mărimi.

Trierea

este procesul prin care se departajează publicațiile în funcție de proveniență, tipologie, date și însemne prezente pe fiecare exemplar, stare de conservare etc. : colecții curente, colecții speciale, depozit legal, dublete, casare etc. pe baza unor criterii predeterminate. În cadrul procesului de triere se va realiza verificarea cu fondul de publicații existent în cataloagele bibliotecii și în inventare.

Evidența publicațiilor

reprezintă gestionarea acestora din punct de vedere al datelor specifice fiecărui exemplar la nivel global (Registrul de mișcare a fondurilor) și la nivel individual (inventar, preț, cotă). În procesul de evidență are loc determinarea valorii documentului.

Prelucrarea bibliografică

este procesul de determinare a elementelor bibliografice de identificare a unui document – catalogarea - (titlu, autor, date de apariție – loc, editură, an, număr de pagini, format colecție), precum și stabilirea subiectelor documentelor - indexarea.

Organizarea colecțiilor de publicații

se realizează la raft conform topografiei desemnate de sistemele de cotare după dimensiuni și tipologie. Are ca scop principal facilitarea accesului la documente atît din punct de vedere topografic cît și din punct de vedere a conținutului, constituind totodată un mijloc important de prezervare a colecțiilor.

Digitizarea colecțiilor

este procesul de convertire a formatului tradițional al acestora în format digital.

Punerea în valoare și comunicarea colecțiilor

destructurate prin catalogul online, expoziții virtuale, biblioteca virtuală, aplicații smartphone etc.

\\ Implică-te

Comunică

despre aceste fonduri destructurate, este un prim pas important pentru recuperarea lor. Înțelegerea acestei situații înseamnă informare corectă și completă.

Cercetează

aceste fonduri care conțin o diversitate mare de documente. Încurajăm orice inițiativă de cercetare și de valorificare a acestora.

Voluntariază

Fii parte din echipa proiectului în calitate de voluntar.

Donează

financiar, echipamente de protecție sau IT.

\\ Contact